Видео на Економија онлајн за доделувањето на „медиумски награди“ на новинарите кои со своите приказни допринеле за унапредување на меѓуетничката толеранција на Косово.