Како е да се води хостел во Сараево денеска, колку тоа бара труд и како интернетот влијае врз посетеноста, беа темите за кои зборуваше Ункас Купусовиќ, менаџер на хостелот „Балканхан“.