Видео со кое ЦДТ (Центар за демократска транзиција) посочува на сѐ почести тензии меѓу различни нации и сѐ почеста намера да се оствари „правото“ на една нација на штета на другите. Видеото е дел од проектот на Националната платформа за сузбивање на насилен екстремизам, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија.