Центарот за демократска транзиција истражува зошто малолетниците сè почесто стојат зад националистички испади, уништување имот и физички напади врз новинари.