Гласот на младите во Северна Македонија е простор отворен за сите што мислат дека треба гласно и јасно да ги искажат своите ставови и мисли, а што ќе им овозможи да останат и да се реализираат во својата земја.