Уметниците собрани во Охрид со своите дела го вратија духот на старите времиња, демонстрирајќи ја вештината на изработка на мозаици, една од најстарите техники на уметничко изразување.