Жителите на населбата Турски Рудари најавија тужба против државата поради изградба на мини хидроцентрала на Шталковичка река.