Жителите на Баре Краљске, село во северна Црна Гора, протестираат со месеци и водат битка против државата и концесионерите поради одлуката за изградба на мали хидроцентрали на три потоци. Тие тврдат дека одлуката за градбата била донесена под сомнителни околности и во постапка која била полна со злоупотреби.