Во деновите пред доаѓањето на бегалците од Авганистан, група активисти од Албанија се организираа да соберат помош.