Босанскохерцеговскиот сликар Адин Хебиб, сликар што не може да живее без патувања. Додека во своето сараевско ателје завршува нов циклус на актови, зборува зошто му се важни патувањата во други земји, како ја поднесува затвореноста што му ја донесе пандемијата Ковид-19.