Ерјона Руси, новинарка и ТВ-водителка, зборува за насилството врз жените во Албанија за време на протестите во Тирана.