Интересот за информирање за соседните земји е речиси непостоечки, особено кај помладите генерации. Како последица на недостаток на информации, граѓаните на овие места имаат предрасуди за другите соседни земји и нивните граѓани.

Беким Блакај

За да се одржат добрососедските односи, многу е важно да се воспостави соработка во сите можни области. Како и да е, треба да се посвети многу големо внимание на соработката во областа на информирањето за случувањата и настаните во соседните земји. Недостаток на соработка во областа на информациите може да влијае на граѓаните на две или повеќе земји, бидејќи тие ќе имаат недостаток на информации за настаните и случувањата во соседните земји. Ова може да доведе до создавање неточни идеи за сè во врска со соседните држави, а исто така и со создавање предрасуди и стереотипи кон граѓаните и општествата на соседните места. Оваа состојба не поттикнува соработка и напредок на добрите односи меѓу луѓето од различни земји.

Колку што сум читал и колку што сум информиран, верувам дека регионалната соработка, во смисла на регионот на поранешна Југославија, поточно меѓу Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска, е на многу добро ниво. Граѓаните на овие земји имаат неограничен пристап до информации за случувањата на овие три земји. Секако, медиумските компании исто така придонесоа во ова, особено телевизиите што постојат во сите три земји, како што е на пример N1, но и другите телевизии и портали. Регионалната соработка меѓу овие три земји кога станува збор за размена на информации е олеснета и од заедничкиот јазик, затоа граѓаните на овие места имаат интереси и можности за примање на сите релевантни информации, без разлика дали се од политика, култура, спорт и сл. Ситуацијата е слична, можеби и на повисоко ниво, кога станува збор за информациите на граѓаните на Косово и на Албанија за меѓусебните места. Дефинитивно, и платформите за кабелска телевизија влијаеа на тоа и им понудија на граѓаните на двете земји неограничен пристап до информации.

За жал, ситуацијата е сосема поинаква кога станува збор за размена на информации меѓу Албанија и Косово од една страна, и Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска од друга страна. Граѓаните на Косово и Албанија немаат многу можности детално да добијат точни информации за политичките, социјалните, културните или спортските настани и настани во Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Ситуацијата е попречена од јазичните бариери, бидејќи сега мнозинството граѓани на Косово не го разбираат српско-хрватскиот / босанскиот јазик. Постарите генерации на Косовари кои го разбираат овој јазик немаат вештини да бараат информации преку Интернет. Националните телевизии во Косово и Албанија многу ретко емитуваат вести од овие три места, а најчесто тоа е од некаков политички настан, а не за други настани. Мислам дека ситуацијата не е поинаква ниту од другата страна, граѓаните на Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска немаат многу можности да се информираат за настаните и случувањата на Косово и Албанија. Оваа состојба е иста скоро 20 години и резултираше со речиси непостоечки интерес за информирање за соседните земји, особено кај помладите генерации. Како последица на недостаток на информации, граѓаните на овие места имаат предрасуди за другите соседни земји и нивните граѓани, како да живеат на различни континенти. Оваа ситуација не нуди оптимизам за заедничка иднина и блискост.

 

Беким Блакај е извршен директор на Центарот за хуманитарно право на Косово