Воја Жанетиќ: Опкружување

ноември 23rd, 2022|0 Comments

Многу видови исчезнале затоа што веќе немале свое опкружување; поучени од тоа, би можеле да се обидеме да го зачуваме ова наше опкружување. А еден од најдобрите начини за тоа е да дознаеме што е

Воја Жанетиќ: Ние немаме Вили

ноември 8th, 2022|0 Comments

Мина четвртина и повеќе век откако бројните трагични воени случувања и злосторства во рамките на ова опкружување ја впишаа во историјата потребата за соочување: и со злосторствата и со таквата историја. Воја Жанетиќ Пред речиси

Воја Жанетиќ: Воведник за огласите и за билбордите

ноември 1st, 2022|0 Comments

И колку допрва скапо ќе нè чини тоа што мислиме дека цивилизацијата се темели на селанките од градските билборди.          А не на госпоѓите од село. Воја Жанетиќ Најлудото нешто што може

Воја Жанетиќ: Основен пакет и огромен ќилим

октомври 25th, 2022|0 Comments

Кога би се барал слоган за ЕПЗ, „Подобро нешто одошто ништо“ сосема солидно би завршил работа на Западен Балкан. Воја Жанетиќ Пред да започнеме со разгледување на прашањето во врска со Европската политичка заедница, кое

Воја Жанетиќ: Памфлет за младите

октомври 18th, 2022|0 Comments

Дојде време малку да се поправи она дека „на младите светот останува“. Затоа што не е точно. Веќе им останува онолку свет колку што ние постарите сме им оставиле. А им оставивме шипинки. Воја Жанетиќ

Воја Жанетиќ: Штедење струја и страв од мрак

октомври 12th, 2022|0 Comments

Доста долг е списокот на теми по чиј повод таканаречениот „обичен свет“ се повикува напомош или на сеопшта солидарност, а по правило дури тогаш кога институционалната глупост и немарност ќе попримат катастрофални општествени, економски и