Хроника на опкружувањето

Хроника на опкружувањето2020-10-29T11:21:35+00:00
1406, 2023

Душко Лопандиќ, Белград: Западни вредности = човечки вредности

јуни 14th, 2023|0 Comments

Конзумеризмот и идолопоклонството пред парите и материјалното богатство го зафатија светот, па и нашето општество, што не би можело да се

1406, 2023

Петар Ѓукановиќ, Подгорица: Предизвици во зачувувањето на основните човечки вредности

јуни 14th, 2023|0 Comments

Процесот на клерикализација на општеството го загрозува одржувањето на секуларниот карактер и зачувувањето на постигнатите стандарди во областа на човековите права,

1406, 2023

Борјан Јовановски, Скопје: Европските вредности се само фраза за “успешни” јавни настапи

јуни 14th, 2023|0 Comments

За жал ако се погледне реалноста во неа ќе пронајдете малку од тие толку посакувани вредности и многу повеќе од она

1406, 2023

Шериф Бундо, Тирана: Предизвиците за интеграцијата на Албанија во ЕУ

јуни 14th, 2023|0 Comments

Најголем предизвик е борбата против корупцијата и вербата во човечкиот морал. Поддршка и охрабрување за праведните и чесни луѓе.

1406, 2023

Милан Ситарски, Мостар: Има надеж за европска БиХ

јуни 14th, 2023|0 Comments

Кај мнозинството припадници на тој народ, се чини, во последно време созреа свеста дека не може целиот народ да се идентификува

1406, 2023

Ерион Мечини, Приштина: Европски вредности

јуни 14th, 2023|0 Comments

Европските вредности, генерализирајќи ги човечките вредности, вклучуваат широк простор на идеи, правила и принципи кои се менувале и прилагодувале низ вековите

Go to Top