Хроника на опкружувањето

Home|Хроника на опкружувањето
Хроника на опкружувањето2020-10-29T11:21:35+00:00
3005, 2023

Калина Сотироска Иваноска, Скопје: Драги наставници, моќта е и во ваши раце!

мај 30th, 2023|0 Comments

Клучот за одржлив развој на образованието започнува со наставниците. Наставниците денес се најзасегнатата страна во создавањето или нарушување на угледот на

3005, 2023

Билјана Стеваниќ, Горњи Милановац: Тешко на Србија

мај 30th, 2023|0 Comments

Болно сум свесна дека професијата просветен работник денеска е апсолутно обезвреднета. Со години наназад едвај спојуваме крај со крај.

3005, 2023

Едлира Дибрани, Приштина: Косово сме далеку од Финска

мај 30th, 2023|0 Comments

Имаме да изодиме уште долг пат пред да почнеме да му веруваме на нашиот несовршен систем и потоа да ги цениме

3005, 2023

Сенад Алиќ, Сараево: Јас сум дури наставник

мај 30th, 2023|0 Comments

Постоеше една изрека: „Сè се менува, освен училницата“. Велам, постоеше, затоа што денеска училницата не е повеќе онаа училница.

3005, 2023

Слободан Савовиќ, Подгорица: Просвета и „конфекциски“ професори

мај 30th, 2023|0 Comments

Во слободниот пад во кој летаме како општества веќе триесет години, образованието и воспитувањето на младите е најмногу понижено.

3005, 2023

Алма Лама, Тирана: Наставникот е оставен сам

мај 30th, 2023|0 Comments

Тинејџерите лесно го имитираат она што го гледаат по медиумите и социјалните мрежи, што го отежнува односот со учениците во институцијата.

Go to Top