Video Makedonske informativne agencije o stereotipima o ženama koje igraju fudbal.