Ženski centar Užice je udruženje koje je pokrenulo socijalno preduzeće za reciklažu tekstila i koje se sistemski bori za unapređenje položaja žena u društvu, a naročito žena žrtava nasilja.  Video je nastao u okviru projekta „Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije“ koji sprovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije u kooperaciji sa fondacijom Heinrich Böll Stiftung – predstavništvo Beograd, u produkciji BeFem-a.