Ismete Ushina, penzionerka,govori o potrebi unapređenja položaja žena u participativnom budžetiranju u Albaniji.