Željko Madžag, speleolog, govori o Đalovića pećini  koja se nalazi  nedaleko od Bijelog Polja, I koja je rijetko prirodno blago. Posljednjih godina država je uložila, ili ce uložiti, ukupno 23 miliona eura, kako bi jedna od najatraktivnijih jama na Balkanu i Evropi postala i turistička atrakcija.