U Crnoj Gori je prošle godine donet Zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Primena zakona bi trebalo da počne 1. jula, ali će, po svemu sudeći, taj rok biti produžen. O Ovoj temi, za Okruženje govori Džon Barac, aktivista i borac za ljudska prava, izvršni direktor NVO LGBT Forum Progres.