Prilog koji rezimira aktivnosti Centra za demokratsku tranziciju u periodu od januara do aprila 2022. godine i njihov doprinos u borbi za građansku i pravednu Crnu Goru.