Kako razgovarati sa učenicima o linearnoj perspektivi i vizuelnoj pismenosti, u videu Novosadske novinarske škole.