Vakcinacija makedonskih državljana na Beogradskom sajmu.