Video promoviše trogodišnji program unapređenja kapaciteta mladih u razumevanju problema aktivnog građanstva, finansiranog od strane Hainns Seidel fondacije.