Ovaj video snimljen je u okviru projekta „Tik Tok Corruption Albania”, koji je realizovao Albanski centar Medialook uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (švajcarska ambasada).