Jedna od profesija na koju je pandemija pogubno uticala sigurno je i glumačka. Sa zatvorenim pozorištima, ugašenim reflektorima i kamerama, suočila se i mlada   glumica iz Kosovske Mitrovice Tamara Tomananović.