Kako prepoznati socijalno preduzeće i šta predstavlja socijalno preduzetništvo, objašnjava Anita Šimundža, koordinatorica Centra za društveno preduzetnuštvo iz Banja Luke.