Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu  inicirala je formiranje Komisije za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koja će čvrsto slijediti politiku nulte tolerancije na svaki oblik diskriminacije, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja. Slučaj Mike Aleksića pokrenuo je cijeli region i kao jedan od odgovora nastala je i Facebook grupa „Nisam tražila“ koju su pokrenule bivše i sadašnje studentkinje sarajevske Akademije. U videu govori Srđan Vuletić, reditelj i dekan ASU.