Centar za demokratsku tranziciju istražuje zašto maloletna lica sve češće stoje iza nacionalističkih ispada, uništavanja svojine i fizičkih napada na novinare.