Projekat nevladine organizacije Meduza „Sek-pozitivni“ ima za cilj demistifikovanje i slavljenje ženske seksualnosti, a jedan od načina da se to postigne je kroz otvoreni dijalog o našim seksualnim praksama. Uzimanjem samo javnog narativa koji se gradi  na osnovu muškog pogleda, ne može se napustititi tradicionalno prikazivanje i iskustvo žene kao seksualnog objekta kojem se „dešava seks“ umesto subjekta sa sopstvenim potrebama, željama, fantazijama, prošlošću, traumama, pričama…