Mubera Hodžić-Lemeš je menadžerka Sigurne kuće u Sarajevu. Objedinila je sistem zaštite žena žrtava  nasilja u sklopu djelovanja Fondacije lokalne demokratije i Sigurne kuće u Sarajevu. Inicirala je i osnivanje Fonda „Zajedno smo sigurne“, kao model za osnaživanje i podršku ženama žrtvama nasilja nakon izlaska iz „Sigurne kuće“.