Video Novosadske novinarske škole o odlikama senzacionalizma, njegovim uzrocima i posledicama po društvo.