Evropski pokret u Srbiji organizovao je online sastanak sa lokalnim OCD i aktivistima na temu borbe protiv klimatskih promena, kojom prilikom su razgovarali o nedostacima stručnih i finansijskih kapaciteta u sprovođenju akcija zaštite životne sredine.