Izvršni direktor i osnivač Nevladine organizacije „Lavirint“ koja se bavi prevencijom i lečenjem od upotrebe droga, tvrdi da iako je na Kosovu bilo dosta inicijativa za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe ali još uvek nije učinjeno ništa.