Video promoviše interregionalnu mobilnost mladih, saradnju, interkulturalni dijalog i učenje.