O nacionalizmu vladajućih partija koji je maskiran nacionalnim interesima, govori novinarka Rubina Čengić.