Politička organizacija “Pokret za univerzitet”  počela je sa svojim aktivnostima tokom pandemije u cilju razvoja online učenja. Ova organizacija zahteva promenu zakona o visokom obrazovanju u Albaniji, kao i unapređenje uslova za rad studenata.