U okviru inicijative „Osnažite mlade, spriječite nasilje!“ , srednjoškolci iz Tirane su snimili video kojim skreću pažnju na vrijednosti kao što su poštovanje, empatija, kao i važnost reagovanja na svaki oblik nasilja, između ostalih i rodno zasnovano nasilje…