Ben Andoni je dugogodišnji novinar i prevodilac koji daje svoj doprinos pomirenju dva naroda prevođenjem brojnih srpskih pisaca na albanski jezik.