Video je napravio albanski Helsinški komitet kako bi apelovao i podigao svijest građana  da prijave djela korupcije članovima pravosudnog sistema (sudijama i tužiocima).