NVO „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ sa Institutom za apatridiju i inkluziju (ISI) i konzorcijumom koji okuplja brojne organizacije širom  svijeta prepoznali su breme pandemije s kojim ne može da se nosi  najugrožena  društvena grupa u Crnoj Gori.