Prilog Makedonske novinske agencije o požarima koji su zahvatili makedonske šume u avgustu.