Gazmen Salijević radi u Evropskom pokretu za pitanja manjina na Kosovu. Takođe je angažovan u nevladinoj organizaciji koja se bavi pravima Roma, uključujući i ženska prava. U video klipu priča o položaju Romkinja na Kosovu i poštovanju njihovih prava.