Da li brojni mediji na Kosovu dovoljno informišu građane o dešavanjima u regionu,  i da li je region, kada je Kosovo u pitanju, ikada zanimalo bilo šta osim politike i incidenata, za Okruženje govori Gzim Badžaku ( Gëzim Baxhaku ) novinar i publicista.