Jedan od načina razvoja socijalnog preduzetništva je i upotreba imovine koja je oduzeta od organizovanog kriminala. Video predstavlja jedan takav primjer.