Inicijativa makedonskog Fonda za inovacije za podrsku talentima i mladim istrazivacima.