Gorjan Jovanovski, ekoaktivista, govori o važnosti podizanja svesti građana kada je reč o zagađenju vazduha. Važno je da im budu dostupni podaci, da se rade dodatna istraživanja, kao i da se što više orgnaizacija i pojedinaca ukljući u borbu za čist vazduh. “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” je kampanja koju je pokrenuo i realizovao Evropski fond za Balkan.