Novosadska novinarska škola kreirala je seriju animacija kojima se učenicima približavaju osnove medijske pismenosti.