Novinari Lorin Kadiu and Arber Hitaj, govore o važnosti projekta Okruženje za razvoj i unaprijeđenje komunikacije u regionu.