Video o muzičkom festivalu „OFFEST“ koji se održao u Skoplju od 1. do 4. juna.